Spreekuren

Spreekuren:

 

MAATREGELEN TEN GEVOLGE VAN HET CORONA-VIRUS :

VANAF HEDEN :

   WIJ WERKEN ENKEL NOG OP AFSPRAAK  :
050-71 58 53

AFSPRAKEN worden enkel TELEFONISCH gemaakt.

Vermeld HOEST, KORTADEMIGHEID, REUK EN SMAAKVERLIES,PIJN OP DE BORSTKAS

KOORTS OF ANDERE INFECTIETEKENEN… BIJ HET MAKEN VAN  UW AFSPRAAK;

Kom TIJDIG op uw afspraak liefst 5 minuten op voorhand.

MONDMASKER  VERPLICHT voor iedere patiënt; op te zetten alvorens de praktijk te betreden.

RAAK ZO MIN MOGELIJK AAN in de praktijk.

HOU AFSTAND

DE PRAKTIJKRUIMTE WORDT VOORTDUREND ONTSMET !