Vakantie en afwezigheden

Vakantie en afwezigheden:

Zomerverlof van zaterdag 14 augustus tot en met zondag 29 augustus !

Tijdens de  jaarlijkse vakantie en bij korte  afwezigheid kan u bij voorkeur beroep doen op volgende artsen die mij vervangen en die tevens een verslag van de consultatie doorgeven. Vraag nog eens expliciet aan de vervangend arts om een verslag aan mij door te geven .

Raadpleegt u een andere arts dan deze hieronder , vraag hem dan uitdrukkelijk om een verslag aan mij door te geven .
Vaste vervangende artsen :

Dr. Van Landegem Dimitri , Mevr. Courtmanslaan 78 ,Maldegem- centrum  050/71.12.57
Dr. Gantois Stefaan , Donkstraat 63 , Maldegem -Donk 050/71.72.72