Wachtdienst

 

 

Dokter met wachtdienst.

Tijdens de week  bij afwezigheid van uw huisarts ’s avonds kunt u terecht bij de dokter met wachtdienst, deze is te bereiken op het nummer 1733 vanaf 19u ’s avonds tot 08u
’s morgens

 

 

 

Wachtpost  Meetjesland

In het weekend : vrijdagavond vanaf 18 uur tot maandag 08 uur
en op feestdagen : avond voor de feestdag om 18u tot de ochtend na de feestdag
om 08u.

 

Te bereiken via het nummer 1733.
Rechtstreeks op de wachtpost in AZ Alma Ringlaan 15 te Eeklo via de parking spoedgevallen.

Heeft u een dringend medisch probleem dat niet kan wachten tot uw eigen huisarts terug bereikbaar is? Dan helpt de wachtarts
u in de wachtpost. In één van de consultatieruimten wordt u onderzocht, krijgt u advies en/of de nodige behandeling.
Uw vaste arts krijgt steeds een medisch verslag.
Huisbezoeken zijn voorbehouden voor :
Patiënten in een verzorgingstehuis of een instelling – Palliatieve patiënten – Patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen.

 

Apotheek met wachtdienst

De apotheek met wachtdienst kan u vinden via onderstaande link:

www.apotheek.be